PSPkonsulting
Usługi konsultingowe Consulting Services
Ekologiczne doradztwo strategiczne Environmental Strategy Consulting
Przeglądy środowiskowe Environmental Due Diligence
Oceny oddziaływania na środowisko EIA Studies & Reports 
Wycena zobowiązań środowiskowych Assessing environmental liabilities
ISO 14 000 ISO 14 000
Pozwolenia zintegrowane IPPC Permits
Projekty koncepcyjne Conceptual Projects
Osiągnięcia i referencje  Highlights  and References                                             Linki  /   Links
Współpraca             Cooperation

WS Atkins Polska Sp z o.o.
Atkins Global

         Piotr P       Piotr S. Poborski     
office@pspkonsulting.com